Съвети за избор, оглед и покупка на употребяван автомобил

Публикувано на 05 януари 2014 от webzone

autoЕдва ли има човек, на когото не му се е налагало да закупи автомобил втора употреба, а това никога не е лека задача. Процесът включва избор на подходяща марка, модел, вид, попадане на запазен екземпляр от избраното превозно средство и ако всичко това е налице идва и най-важната част – финализирането на сделката и оформянето на документите.

Важно е, когато пожелаете даден автомобил да прегледате талона му за регистрация, в него е необходимо да е изписано името на собственика и съответно той да е същото лице, с което се договаряте. Трябва да уточните дали този собственик е женен/омъжена и съпругът/ата също е съгласен/а да продаде колата, тъй като и семейната половинка е собственик, и неговото/нота присъствие при подписване на договора е задължително. Това изискване не е налице, когато атомобилът е придобит преди брака, по наследство, по дарение или двамата съпрузи са избрали режим на имуществените си отношения, подписали са брачен договор и този автомобил попада в собственост само на единия от тях.

Ако сте уточнили собствеността е време да поискате от собственика – квитанцията за платен пътен данък на колата /за текущата година/, както и задължителната застраховка – „Гражданска отговорност“ /валидна към датата на покупката/.

При наличие на всичко гореизложено можете да пристъпите към подготовка на договора – от вас, от юрист /адвокат или от нотариуса, който ще изповяда сделката ви. Изискването за тези договори е да бъдат писмени, а подписите на страните трябва да бъдат заверени нотариално. Не разчитайте на готови бланки и форми в който трябва само да си попълните данните, за всеки отделен случай е добре да бъде изготвен конкретен договор, отразяваш особеностите и спецификата на случая.

Не трябва да пропускаме и факта че към тези договори е необходимо да пъдат подготвени и Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК /най-общо казано това са декларации за липса на задължения към бюджета/ – подписани от продавачите, без тях продажба не би могла да бъде осъществена.
както и Декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – това са декларации за българско гражданство и семейно положение, от който ще стане видно дали продавачът е женен/омъжена и от коя година, а това от своя страна ще даде яснота дали и съпругът/ата е собственик на продаваното превозно средство.

Автор: Адвокати Варна Ком

Коментари

Advertise Here
Advertise Here
машинно полагане на замазка, виброполагане, метали и строителни материали, хотели видин, цени хотели видин, настаняване във видин, новини видин, външна и печатна реклама, фирмени календари, seo оптимизация на интернет сайт, уеб директория, българска история