Публикации в | Бизнес и Финанси

Етикети |

Процес контрол и сертификация на биологични продукти

Публикувано на 13 юли 2015 от webzone

normas-isoСъвременният потребител все иска да бъде информиран и наясно с методите за производство на храни на всички етапи от хранително-вкусовата верига. Специално за биологични продукти бе създадена подходяща законодателна рамка, приложима не само в първичните (звена на растениевъдството и животновъдството) и вторичния сектор (преработвателните предприятия, опаковки, търговия на селскостопански продукти), за да се гарантира спазването на ангажиментите, законодателство в областта на биологичното производство на растителни и животински продукти, преработка, етикетиране и маркетинг. Така давайки възможността за притежателите на стопанства занимаващи се с производство, опаковане, преработката или търговията с биологични продукти, след процеса на одит за да получат официално признаване / удостоверяване, че да отговори изискванията на действащото законодателство, регулиращо тези продукти. Освен това по този начин се увеличава надеждността на биологичните продукти в очите на потребителите, осигуряване на името на тези продукти и да се гарантира прозрачност на всички етапи от производствения процес. Тестване, оценка и сертифициране на производствените процеси за произвеждане и внасяне на биологични продукти, за да се определи дали са изпълнени изискванията на приемащи одит и заверка организации. По-долу са изброени стъпките, за присъединяването на въпросната фирма към системата за контрол на качеството, докато произвежда крайния продукт за потребителя: Заявление – неразделна част от системата за сертифициране Всяко лице, което се присъедини към освидетелстване на ISO, подава заявление, придружено от необходимата документация (план, дизайн, производство-преработка, геодезични парцели и т.н.), необходими в зависимост от естеството на уреда. Освен това, по време на интеграцията на устройството в системата за контрол и сертификация, производителя предоставя пълно описание на устройството. След прилагането на стандарта, продуктът се откарва в агенцията за сертифициране и подлежи на първоначалната проверка. Инспекциите Инспекциите се извършват от агенцията за сертификация на биологичното земеделие / животновъдство, разпределени в: Първоначална проверка (или до изходно ниво) Първоначалното проучване, извършено на устройството в рамките на 60 дни от датата на подписване на договора. Целта на първоначалната проверка, е да се проверяват от инспекцията и сертификационна организация, мерките и ангажиментите, представени от производителя / търговеца в молбата за членство на устройството в системата за контрол и сертификация. След като първоначалната проверка приключи, подготвените в доклада документи от инспекцията се подписва и от производител / търговец. Производителят / предприемач държи копие от този одитен доклад. б. годишни проверки Годишната инспекция извършва най-малко веднъж годишно до 100% от одобрените органи за контрол и сертификация. Тази проверка обхваща всички етапи на производствения процес (производство, транспорт, съхранение, обработка, стандартизация – опаковане, етикетиране и т.н.). По-конкретно, годишната проверка наред с другото да включва: 1) проверка на място на съответните парцели, пасищата, stavlikes съоръжения, съоръжения за обработка – за обработка на продукти. 2) проверка на място в единица за съхранение (складиране на селскостопански / ветеринарна доставки, съхранение на суровини и готова продукция и т.н.). 3) подробен одит на файлове (за отглеждане на операции файл дневник входно / продажбите или производството документи покупко / продажба на контрол система за проследяване и т.н.), необходима за поддържане на единица контролер, в съответствие с разпоредбите на Регламент 834/2007 / ЕО и 889 / 2008 / ЕО. Извънредена инспекция Инспекцията действа в извънредни ситуации, извършвана годишно най-малко 10% от включените звена на контрол и сертификация, подчертавайки единици през предходната година са установени нередности и / или нарушения на националното и общностното законодателство. За разлика от други видове проверки, извънредни проверки могат да се извършват, без да се уведоми производител / търговец. Вземане на проби По време на годишната и / или извънредни проверки инспекторите за контрол и сертификация могат да вземат проби за анализ и откриване на несъответсващи с Регламент 889/2008 / ЕО продукти. Взетите проби и лабораторни тестове, обхващат всички етапи на производствения процес (от полето до витрините на магазини). Лабораторните изследвания се провеждат в акредитирани (според ELOT EN ISO / IEC 17025) лаборатории. Независимо от вида на инспекцията, производителят / операторът е длъжен да осигури достъп до всички части на растението, както и до цялата информация, изисквана съгласно Регламенти 834/2007 / ЕО и 889/2008 / ЕО на единични файлове.

Автор: Иван Иванов

Коментари

Advertise Here
Advertise Here
машинно полагане на замазка, виброполагане, метали и строителни материали, хотели видин, цени хотели видин, настаняване във видин, новини видин, външна и печатна реклама, фирмени календари, seo оптимизация на интернет сайт, уеб директория, българска история