Връзки с обществеността за интелектуалци

Публикувано на 01 декември 2013 от webzone

КартаЕфективните връзки с обществеността са ефективно общуване – принцип, който често се изразява в отрицателна форма: проблемите на връзките с обществеността представляват срив в общуването. Силата на този принцип може съвсем лесно да се оцени при прегледа на мястото, което се отделя на общуването в литературата за връзките с обществеността. Обикновено то е твърде значително.

В САЩ първият университетски курс по връзки с обществеността бе включен в учебните програми по журналистика, а първите програми по връзки с обществеността се разработиха в катедрите по масови комуникации. Академичната връзка със средствата за масово осведомяване все още е силна, но неотдавна връзките с обществеността бяха възприети и в катедрите по управление на бизнеса.

Всички човешки взаимоотношения могат да се разглеждат като упражнение по общуване. Но това не опростява концепцията, а по-скоро разкрива извънредно голямата й сложност. Безбройните форми на общуване, които характеризират например брака, както и техните тънкости, са огромно предизвикателство за всеки, който се заема с тяхното изучаване. А сложността на между груповите взаимоотношения е може би още по-вълнуваща. Връзките с обществеността са всъщност управление на всички взаимоотношения между сложното образувание, наречено „организация“, и всички отделни лица или други групи, с които то взаимодейства. Ето защо професията е свързана с много предизвикателства от всяка гледна точка.

Автор: Маркетинг БГ

Коментари

Advertise Here
Advertise Here
машинно полагане на замазка, виброполагане, метали и строителни материали, хотели видин, цени хотели видин, настаняване във видин, новини видин, външна и печатна реклама, фирмени календари, seo оптимизация на интернет сайт, уеб директория, българска история